Menu
Striekané izolácie
BUDZIAK
Badanie termowizyjne w cenie usługi izolacji

Izolácia základov polyuretánovou penou

Pri stavbe domu alebo akejkoľvek budovy vždy začíname vybudovaním základov. Základy majú vždy priamy kontakt so zemou, ktorá je trvalo vystavená pôsobeniu vlhkosti a vody. Vlhkosť môže ohroziť základy a spôsobiť veľké materiálne škody, oslabuje ich pevnosť, čo v konečnom dôsledku poškodzuje celú konštrukciu budovy. Zvýšená vlhkosť je zároveň faktor, ktorý podporuje vznik a rozmnožovanie plesní a húb, čo spôsobuje biologickú degradáciu stavebnej konštrukcie. Základy bez dostatočnej ochrany môžu absorbovať vlhkosť podobne ako hubka, preto je dôležitá ich správna hydroizolácia. Krakov je jedným z miest, kde naša firma pôsobí a vykonáva tento typ hydroizolačných prác.

Základy môžu byť chránené dvoma spôsobmi. Prvým z nich je horizontálna izolácia základov proti zemnej vlhkosti. Jej cieľom je chrániť stavebné dielo pred pôsobením vlhkosti a vody obsiahnutej v pôde – ide najmä o zrážkovú (beztlakovú) vodu, ktorá tečie po povrchu a cez priepustné zeminy sa dostáva do podložia – t.j. zabrániť zatekaniu zrážkovej a splaškovej vody do objektu. Pri izolácii proti podzemnej vode rozlišujeme izoláciu proti beztlakovej, tlakovej a agresívnej vode. Horizontálna izolácia základov chráni steny nadzemne pred kapilárnym pohlcovaním vlhkosti, resp. proti vzlínajúcej vlhkosti spôsobenej kapilárnou aktivitou v murive alebo betóne. Tento spôsob izolácie je všeobecne aplikovaný pri základoch položených nad úrovňou hladiny podzemnej vody.

Ďalším typom je vertikálna izolácia základov proti zemnej vlhkosti. Tento typ hydroizolácie chráni základovú dosku od zeme. Vertikálna izolácia je pripojená k okraju hydroizolačnej vrstvy pod základovou doskou. Okrem toho vertikálna hydroizolácia, ktorá sa robí na zvislej ploche nadzákladovej konštrukcie, má za cieľ aj zateplenie stien a podlahy suterénu. Takéto riešenie umožní zvýšiť teplotu stien, čo má pozitívny vplyv na spotrebu energie v celom dome.

Vertikálna hydroizolácia základov môže byť vyhotovená z rôznych materiálov. Jedným z nich je polyuretánová pena, ktorá má výborné tepelné a hydroizolačné vlastnosti, no zároveň je vysoko odolná voči mechanickému poškodeniu (pevnosť v tlaku [kPa] ≥250).

Hydroizolácia základov striekanou polyuretánovou penou je momentálne tým najlepším riešením dostupným na trhu. Striekaná PUR pena vytvára jednoliatu tepelnoizolačnú aj hydroizolačnú vrstvu, ktorá dokonale chráni objekt pred vniknutím vody (uzavretá štruktúra penovej izolácie pozostáva z miliónov miniatúrnych uzavretých buniek – tvorí celkom až 95% uzavretých buniek) a tým aj pred vlhnutím a prenikaním chladu do múrov stien. Ide o ukážkové riešenie hydroizolácie základov, pretože poskytuje dokonalé utesnenie.

Stránka sa načíta...