Menu
Striekané izolácie
BUDZIAK
Badanie termowizyjne w cenie usługi izolacji

Termovízna diagnostika

Termovízna diagnostika je špeciálne bezkontaktné meranie za účelom zistenia rozloženia teplôt a tepla vyžarovaného zo zariadení v budove. Termovíznou diagnostikou možno zistiť, či správne fungujú chladiace zariadenia a či sa teplo v miestnosti rozptyľuje požadovaným spôsobom. Výsledky získame termografickým prístrojom t.j. zapisovacím teplomerom resp. v podobe vytvorených tepelných obrazov a máp, na ktorých je znázornené rozloženie tepla a nameraná teplota. Stále viac firiem vykonáva takéto merania, pričom vyhotoví certifikát osvedčujúci stav diagnostikovaného objektu resp. miesta.

Termovízna diagnostika slúži najmä na zisťovanie výskytu plesní a húb, na kontrolu skutočného stavu budovy pri kúpe alebo predaji budov, na lokalizáciu tepelných mostov po zateplení budovy a montáži dverí i okien, kontrolu energetickej účinnosti priestorov, kontrolu presakovania vody a úniku plynu z potrubných systémov, kontrolu elektrickej inštalácie, preskúmanie klimatizovaných budov a klimatizačných zariadení.

Na vykonanie termovíznej diagnostiky Krakow musia byť splnené určité podmienky. Meranie by sa malo uskutočniť počas vykurovacej sezóny, kedy sa najviac používa kúrenie alebo klimatizácia. S ohľadom na počasie najvhodnejším obdobím pre termovízne meranie je zimné vykurovacie obdobie alebo leto. Pritom je potrebné udržiavať určitý teplotný rozdiel medzi vnútornou teplotou v objekte a vonkajšou teplotou, pretože termovízne meranie je iba tak najpresnejšie. Teplotný rozdiel by mal byť min. 19 °C. Merať je najvhodnejšie skoro ráno pred východom slnka prípadne neskoro večer alebo pri zamračenom počasí, keďže sálajúce slnečné lúče dopadajúce na diagnostikovaný objekt skresľujú výsledky merania. Klimatizačné a chladiace zariadenia možno diagnostikovať celoročne, pretože ich používame po celý rok.

Výsledkom termovíznej diagnostiky je grafický záznam teplotného obrazu povrchu snímaného objektu resp. termografická správa. Najčastejšie sú termografy vyhotovené vo farbách dúhy, niekedy však aj v odtieňoch sivej. Tmavé farby (tmavomodrá alebo fialová) reprezentujú nízke teploty a svetlé farby (žltá, oranžová alebo červená) zas vyššie teploty. Pri čítaní termografov treba mať na zreteli, ktoré miesta boli diagnostikované. Kritické miesta úniku tepla z budovy znázorňujú jasnejšie farby a prípadný únik tepla vnútri budovy zas tmavšie farby.

Vyhotovenie termovíznej diagnostiky sa odporúča pri kúpe domu alebo bytu. Termografická kamera zmeria a zanalyzuje infračervené teploty vyžarované objektom - kupujúci tak bude mať k dispozícii vedomosti o prípadnej zlej izolácii objektu a bude môcť požadovať zníženie predajnej ceny. Veľmi často sa v miestnosti vyskytujú plesne alebo vlhkosť v dôsledku nesprávne nainštalovaných dvier, okien alebo porúch v zatepľovacom systéme, ktoré sa nazývajú tepelné mosty.

Termovízia je veľmi rýchly a efektívny spôsob kontroly technického stavu a vykurovania budov s možnosťou analyzovania zistených nedostatkov. Investícia do takejto služby sa majiteľovi objektu určite vráti.

Stránka sa načíta...